วันที่ 6 ส.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ กว่าพันคน ร่วมปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ห้วยลำเชียงไกร


31 ก.ค. 2563, 18:40จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ กว่าพันคน ร่วมปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ห้วยลำเชียงไกร
วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นาย วิสูตร ชัชวาวงศ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการพื้นที่อำเภอด่านขุนทด กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนจิตรอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ จำนวนกว่า 1 พันคน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ ป่าดงกรัสัง-ลำพยากลาง หลังจากกองทัพขอคืนป่าจากนายทุนที่เข้าไปบุกรุกป่า จำนวนกว่า 2 หมื่นไร่ เพื่อเรียกป่ากลับมาบ้านเราจึงได้พร้อมใจกันปลูกป่าในพื้นที่บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ 21 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารของห้วยลำเชียงไกร เลี้ยงชาวด่านขุนทด ทั้งอำเภอ โดยร่วมกันประกาศว่าจะร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวกันคืนมาบ้านเรา

ทางด้านนาย ไกรฤกษ์ เสียนขุนทด พร้อมด้วย นาย สมชาย บางพิทักษ์ นาย ชวา อาบสุวรรณ และสิบเอก กิ่งศักดิ์ พูลทวี ซึ่งเป็นกลุ่ม สมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอด่านขุนทด ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ ประธานอำนวยการมูลนิธิ สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (ตำบลห้วยบง) นาย ประชา มูลเทพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ซึ่งมีเนื้อที่ของศูนย์ฯ กว่า 6 พันไร่ ได้ปลูกป่าในพื้นที่ของศูนย์จำนวนกว่า 5 ร้อยไร่ มานานกว่า 8 ปี ทำให้บรรยากาศภายในศูนย์ร่มรื่นไปห้วยป่าไม้นานาพันธุ์ เช่น ไม้พยุง ตะแบก ชิงชัน มะข้า ไม้แดง มะขามป้อม เป็นต้น สามารถเป็นที่เรียนรู้ให้แก่ราษฎรจิตรอาสาต่างทั่วตำบลห้วยบงร่วมกับภาครัฐ ซึ่งมีรแนวโน้มในการที่จะสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณส่วนป่าอำเภอด่านขุนทด

 

 

ทางด้าน ดร.วิจารย์ กล่าวว่า ทางศูนย์มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ก็มีความคิด ที่จะพลิกพื้นป่าดงกระสัง-ลำพยากลาง เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่อำเภอด่านขุนทด และสนับสนุนให้ใช้พื้นที่ของศูนย์ฯ เป็นพื้นที่อบรมให้ความรู้แก่ราษฎรที่จะเข้าร่วมกับภาครัฐในการพลิกพื้นป่าแห่งนี้ เมื่อกองทัพได้ขอคืนพื้เนป่ากลับมา หากเราๆ ไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้ต่อไปก็จะไม่เหลืออะไรอีกเลยนี่ก็ถือว่าพวกเราโชคดีแล้วที่กองทัพเข้ามาช่วยขอคืนพื้นที่ให้เรา ทางศูนย์ยินดีมากที่จะเข้าไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

  


 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.