เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"เทศบาลเมืองเบตง" จัดงานประเพณีชักพระประจำปี 2562


14 ต.ค. 2562, 14:14"เทศบาลเมืองเบตง" จัดงานประเพณีชักพระประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตงประธานในพิธี พร้อมด้วย นายมาโนช ชูจาด ปลัดเทศบาลเมืองเบตง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ  เข้าร่วมงาน โครงการอนุรักษ์สืบสานและเรียนรู้วัฒนธรรมเทศกาลออกพรรษาโดยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ เทศบาลเมืองเบตง ได้จัดขึ้นบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีวัฒนธรรมตามขนบธรรมประเพณีไทย และส่งเสริมความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เล็งเห็นถึงความสำคัญคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและเข้าเป็นส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามเกิดความรักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ คนในท้องถิ่น ชุมชนต่างๆ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และให้ พุทธศาสนิกชนออกมาร่วมทำบุญ บำรุงศาสนาให้เจริญสืบต่อไป

โดยบรรยากาศงานประเพณีชักพระของอำเภอเบตง บรรดาเรือพระจากวัดต่างๆในพื้นที่ อำเภอเบตงและจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 7 วัด เรือพระจำนวน 7 ลำ ซึ่งเรือพระแต่ละวัดต่างประดับตกแต่งเรือกันอย่างสวยงาม โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงและชาวไทยจากรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย นับร้อยคน ร่วมกันชักลากเรือพระ แห่รอบเขตเทศบาลเมืองเบตง กันอย่างสนุกสนาน ก่อนที่จะนำเรือพระไปจอดที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง  เพื่อร่วมในประเพณีชักพระ ประจำปี 2562

นายมาโนช ชูจาด ปลัดเทศบาลเมืองเบตง  เปิดเผยว่า ประเพณีชักพระถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนกระทำกันหลังวันออกพรรษา 1 วัน โดยพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่วางเหนือรถหรือล้อเลื่อน แล้วแห่ชักลากไปตามถนนหนทาง ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอเบตงและชาวไทยในประเทศมาเลเซียมาร่วมงาน และร่วมทำบุญในวันนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ร่วมกันแสดงออกถึงคุณธรรม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ต่อไป 

 Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.