เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)งดงาม ! ห้องสมุดที่สวยที่สุดในโลก The Clementinum ชื่อว่า Strahov Monastery ในกรุงปราก สาธารณรัฐเชค


20 พ.ย. 2566, 13:21งดงาม ! ห้องสมุดที่สวยที่สุดในโลก The Clementinum ชื่อว่า Strahov Monastery ในกรุงปราก สาธารณรัฐเชค
ห้องสมุดที่สวยที่สุดในโลก The Clementinum เป็นห้องสมุดภายในอารามเก่าแก่ที่มีชื่อว่า Strahov Monastery ในกรุงปราก สาธารณรัฐเชค ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1143 แต่ได้มีการสร้างและซ่อมแซมหลายต่อหลายครั้ง เพราะได้รับความเสียหายจากสงคราม ถือเป็นห้องสมุดหรือหอสมุดแห่งชาติ ที่มีความหรูหราและสวยงามเป็นอย่างมาก เนื่องจากตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอค บนฝาผนังตั้งแต่พื้นไปถึงเพดานเต็มไปด้วยจิตรกรรมที่ละเอียดปราณีต มีหนังสือกว่า 2 แสนเล่ม ซึ่งเป็นหนังสือต้นฉบับ 3,000 เล่ม และหนังสือที่ตีพิมพ์ในยุคแรกๆ อีก 1,500 เล่ม รวมถึงหนังสือวร

คำที่เกี่ยวข้อง : #ห้องสมุด  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.