เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ศุลกากรสังขละบุรี ยุค 5G ยินดีให้บริการ สินค้านำเข้าส่งออกทุกชนิด ยางพาราผ่านพรมแดน กระตุ้นเศรษฐกิจ


23 พ.ย. 2566, 14:22ศุลกากรสังขละบุรี ยุค 5G ยินดีให้บริการ สินค้านำเข้าส่งออกทุกชนิด ยางพาราผ่านพรมแดน กระตุ้นเศรษฐกิจ
จากกรณีที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง กล่าวถึงปัญหายางพาราเถื่อน เข้าประชุมพรรคเพื่อไทย ในสมัยก่อนที่จังหวัดตาก มีมาก แต่พอมีการสู้รบกันแถวนั้น ย้ายมาที่ด่านเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดระนอง และในช่วงต้นเดือนธันวาคม นายกรัฐมนตรี ก็จะลงพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ทำให้หน่วยงานเกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการเข็มงวดยิ่งขึ้น

 

ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้ว ว่ามียางพาราเถื่อนลักลอบนำเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์องค์ อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ศุลกากรนายหนึ่ง เรื่องพิธีการยางพาราผ่านพรหมแดน ต้องปฏิบัติแบบไหน

 

อันดับแรกต้องขึ้นทะเบียนกับทางศุลกากร ว่าเป็นผู้นำเข้าส่งออกสินค้าก่อนและนำเงินประกัน เพื่อมาเป็นหลักทรัพย์ ขั้นตำ่รายละ 1ล้านบาท นำใบสั่งซื้อยางพาราของประเทศปลายทาง ที่ผู้ประกอบการได้ตกลงซื้อขายกันเป็นที่เรียบร้อย และแจ้งเส้นทางขนส่ง Google Maps แล้วนำมายื่นให้กับทางศุลกากรพิจารณาเพื่อทำพิพิธีการศุลกาการขออนุญาตยางพาราผ่านพรมแดน จากประเทศเมียนมา ขออนุญาตผ่านพรมแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทย หลังจากนั้นจะมีการขนถ่ายยางพาราจุดถ่ายสินค้า มีเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทหาร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการสำแดงเท็จและสิ่งผิดกฎหมายหลังจากผ่านการตรวจสอบแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ศุลกากร ติดซีนด้วยลวดตะกั่วอย่างดีรอบคันรถ มีหมายเลขรหัสของด่านศุลกากรต้นทาง ออกเอกสารยางพาราผ่านพรมแดนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด่านความมั่นคงนำ้เกิก ตรวจสอบอีก

 

ขั้นตอนสุดท้ายรถที่ขนส่งยางพาราผ่านพรมแดน รวมถึงรถขนส่งสินค้าผ่านด่านพรมแดนทุกชนิด ต้องมาจอดที่ด่านศุลกากรสังขละบุรีอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบเอกสารตรวจปล่อย ระบบคอมพิวเตอร์หน้าจอระบบงานผ่านแดน รถขนส่งยางพาราผ่านพรมแดนทางกรมศุลกากรให้เวลาขนส่ง 72 ชั่วโมง จนกว่าจะถึงด่านปลายทาง ความถูกต้องอีกครั้งและตรวจสอบลวดติดซีน เพื่อให้อยู่ในความมั่นคง ไม่ให้ขาดกรณีลวดติดขาด ต้องแจ้งความและเสียค่าปรับตามระเบียบของกรมศุลกากร หลังจากนั้นรถขนส่งยางพาราผ่านพรมแดนจึงจะเดินทางได้ พร้อมด้วยหนังสือพิธิการกรมศุลกากร เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและติดตามได้ตลอดจนถึงปลายทาง

 

ในส่วนค่าใช้จ่าย ของผู้ประกอบการสินค้านำเข้าและส่งออก ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการกับ”บริษัทชิปปิ้ง“ผู้ผ่านพิธีการศุลกากร ตกลงกันเองของความพึงพอใจ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.