เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ นำชาวพุทธตักบาตรดอกไม้ใต้แสงจันทร์แห่งแรกของโลก เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน


28 พ.ย. 2566, 05:24ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ นำชาวพุทธตักบาตรดอกไม้ใต้แสงจันทร์แห่งแรกของโลก เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน
เมื่อเวลา 20.45  น. วันที่ 27 พ.ย.  2566  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดป่าพิมลมังคลาราม ต.ทุ่งไชย อ.ทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ได้ชาวบ้านโนนแดงโนนม่วงและหมู่บ้านใกล้เคียงพากันแต่งกายด้วยชุดไทยอย่างสวยงามนำเอาดอกไม้มาร่วมกันตักบาตรดอกไม้ใต้แสงจันทร์ ตามโครงการทำบุญตักบาตร บูชาพระรัตนตรัย ใต้แสงจันทร์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ (พิมล ญาณวิมโล) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน เมือง สเตอริงไฮด์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้นำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตดอกไม้สดจากชาวพุทธที่พากันมาร่วมพิธีตักบาตรจำนวนมาก และก่อนหน้านี้ได้มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงในหนองหิน ซึ่งเป็นหนองน้ำโบราณ ผู้มาร่วมลอยกระทงได้นำเอากระทงที่ทำด้วยวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการลอยกระทง โดยได้มีการจัดตกแต่งประดับประดาตกแต่งรอบบริเวณวัดอย่างสวยงามมาก   โดยมี นายเด่นนคร ขาวสะอาด ผอ.ร.ร.ห้วยทับทันวิทยาคมและประธานคณะกรรมการวัดป่าพิมลมังคลาราม นายมหาหิงค์  ไพรสิน  นักจัดรายการวิทยุชื่อดัง  นายสว่าง ดวงอาจ นายก อบต.ทุ่งไชย  นำชาวพุทธมาร่วมพิธีครั้งนี้จำนวนมากเจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ (พิมล ญาณวิมโล) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน เมืองสเตอริงไฮด์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม กล่าวว่า งานเพ็ญมาฆมาสตักบาตรดอกไม้ใต้แสงจันทร์นี้เป็นงานที่ท่านวัฒนา พุฒิชาติ อดีต ผวจ.ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้เป็นจุดขายของวัดเรา โดยท่านได้กล่าวว่า หากใครนึกถึงงานทำบุญตักบาตรแสงจันทร์แล้วจะนึกถึงว่ามีที่เดียวในประเทศไทยและจะเป็นแห่งแรกของโลกที่มีการจัดพิธีตักบาตรดอกไม้ใต้แสงจันทร์  การจัดกิจกรรมนี้ก็คืออยากจะให้ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันเรียกว่าเอากิจกรรมตักบาตรใต้แสงจันทร์ตักบาตรดอกไม้ไม่ได้ตักบาตรของฉัน แต่ว่าเป็นการตักบาตรดอกไม้เพื่อเป็นการให้เกิดความสามัคคีก่อให้เกิดความมีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมร่วมกันโดยผ่านกิจกรรมตักบาตรใต้แสงจันทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่วัดป่าพิมลมังคลารามดำเนินการมาได้ 3 ปีแล้ว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ วัดป่าพิมลมังคลาราม และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ตลอดจนพี่น้องประชาชน ต.ทุ่งไชย ต.โคกจาน และ ต.บุสูง ได้ร่วมกันจัดงานโครงการทำบุญตักบาตร บูชาพระรัตนตรัย ใต้แสงจันทร์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรบูชาพระรัตนตรัย ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทย เพื่ออนุรักษ์ สืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้เยาวชน และประชาชน ได้แสดงออก และมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคม ในการจัดงานดังกล่าวนี้ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อบูรณาการงบประมาณ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย และวัดป่าพิมลมังคลาราม โดยมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ การละเล่นพื้นบ้าน การสาธิตทำกระทง การสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และการตักบาตรดอกไม้ใต้แสงจันทร์


 

 

 

 

 

 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.