เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)1 ธ.ค.วันเอดส์โลก! รัฐบาลรณรงค์ยุติปัญหาโรคเอดส์ ดูแลผู้ติดเชื้อให้เข้าถึงระบบการรักษา


1 ธ.ค. 2566, 15:201 ธ.ค.วันเอดส์โลก! รัฐบาลรณรงค์ยุติปัญหาโรคเอดส์ ดูแลผู้ติดเชื้อให้เข้าถึงระบบการรักษา
วันที่ ( 1 ธ.ค.66 ) น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเนื่องในวันเอดส์โลก” (World AIDS Day) ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้ตรงกับวันที่ 1 ธ.ค. ของทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ การยอมรับ และเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกว่า รัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ให้ประชาชนมีมาตรการในการป้องกันตนเองที่ถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน โดยมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ให้ได้

“รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับปัญหาเอดส์เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการเอดส์ชาติโดยตำแหน่งในการแก้ปัญหาเอดส์ทั้งระดับนโยบาย งบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ ทั้งระบบการดูแล รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ งานสร้างทัศนคติการอยู่ร่วมกันทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน”น.ส.เกณิกา กล่าว 

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า ในขณะที่รัฐบาลมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงเราก็ต้องดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ควบคู่กันไปด้วย โดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง 30 บาท ที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ที่ต้องได้รับยาต้านไวรัส เพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียม รัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ 

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อด้วยว่า รัฐบาลขอฝากไปยังคนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชน สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ตรวจเร็วเพื่อให้รู้สถานะของตนเอง ลดการถ่ายทอดเชื้อไปยังคู่ โดยผลการตรวจหาเชื้อเอชไอวีจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งปัจจุบันโรคเอดส์แม้จะยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ หากได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องก็จะสามารถใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปได้

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.