เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชป. ยืนยัน! แผ่นดินไหว 2.7 กลางเมืองเชียงใหม่ ไม่กระทบเขื่อนของกรมชลประทาน


12 ก.พ. 2567, 12:53ชป. ยืนยัน! แผ่นดินไหว 2.7 กลางเมืองเชียงใหม่ ไม่กระทบเขื่อนของกรมชลประทาน
กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 13.56 น. ของวานนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2567) วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 2.7 ที่ความลึก 5 กิโลเมตร นั้นกรมชลประทาน โดยส่วนวิศวกรรมธรณี และส่วนความปลอดภัยเขื่อน ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบค่าความเร่งสูงสุดจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวในพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าความเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 0.001780g ซึ่งต่ำกว่าค่าความเร่งของพื้นดินจากแผ่นดินไหวที่ใช้ในการออกแบบอย่างมาก (ค่าที่ใช้ในการออกแบบจะไม่น้อยกว่า 0.2g) ดังนั้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ในพื้นที่เชียงใหม่และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแต่อย่างใด


ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ออกแบบเขื่อนทุกแห่ง ให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไว้ด้วยค่าที่สูงสุดของความเสี่ยงในพื้นที่ประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลทางสถิติของค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนตลอดเวลา


คำที่เกี่ยวข้อง : #กรมชลประทาน   #แผ่นดินไหว   #เชียงใหม่  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.