เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กัมพูชาจุดความร้อนพุ่งมากสุด 4.5 พันจุด พม่า 1,027 จุด


12 ก.พ. 2567, 16:58กัมพูชาจุดความร้อนพุ่งมากสุด 4.5 พันจุด พม่า 1,027 จุด
วันที่ 12 ก.พ.2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง

วานนี้ (11ก.พ.) พบจุดความร้อนในประเทศไทย รวม 852 จุด ส่วนใหญ่พบในพื้นที่เกษตร 224 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 196 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 183 จุด พื้นที่เขต สปก. 129 จุด ชุมชนและอื่นๆ 108 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 12 จุด

โดยจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ จ.ชัยภูมิ 97 จุด จ.สกลนคร 84 จุด และ จ.กาฬสินธุ์ 55 จุด

ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านที่พบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่ กัมพูชา 4,480 จุด ตามด้วย พม่า 1,027 จุด ลาว 699 จุด และ เวียดนาม 256 จุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เช็กฝุ่น”

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.