เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ เยี่ยม รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรฯ เร่งแก้ปัญหา-จัดสรรงบฯให้เหมาะสม


19 ก.พ. 2567, 15:21นายกฯ เยี่ยม รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรฯ เร่งแก้ปัญหา-จัดสรรงบฯให้เหมาะสม
วันนี้ ( 19 ก.พ.67 ) เวลา 09.15 น. ณ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม พูดคุยถึงประเด็นปัญหาของโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีรับฟังประเด็นปัญหาของโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ดูแลประชาชนที่เป็นผู้ป่วยนอก คิดเป็นสัดส่วน 77% ต่อปี อัตราการรักษา แพทย์ 1 คน ต่อคนไข้ 14,000 คนต่อปี และยังมีรถ Mobile ออกพื้นที่ตรวจรักษาประชาชนในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดใกล้เคียง และตามแนวชายแดนจังหวัดหนองคาย แต่ยังประสบปัญหาขาดบุคลากร ขาดอุปกรณ์ ขาดระบบไอที ขาดรถพยาบาลเคลื่อนที่ไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์สังกัดกระทรวงกลาโหมก็ลาออกเป็นจำนวนมาก เพราะไม่มีโอกาสเติบโต ไม่มีโอกาสบรรจุ อัตราเงินเดือนน้อยกว่าเงินเดือนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวหลังรับฟังประเด็นปัญหาว่า ขอให้เตรียมข้อมูลประเด็นปัญหาและนำข้อเสนอต่าง ๆ มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะทำให้เป็นรูปธรรม ถ้าทำสำเร็จก็จะสามารถนำโมเดลนี้ไปใช้งานในที่อื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนมากขึ้น หากที่อื่นสำเร็จมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า เราก็นำกลับมาเสริมเพื่อทำให้ที่นี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม สำหรับปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ บุคลากร และระบบไอที ขอให้เสนอเรื่องเข้ามา หากมีงบประมาณเพียงพอจะจัดสรรงบประมาณให้ แต่ถ้าได้อุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว ขอให้ใช้ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ไม่ใช่ได้มาเพื่อวางไว้เฉย ๆ ทั้งนี้ เรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขอให้ทางทีมงานสรุปรายงานภายใน 2 สัปดาห์ ว่าเขาจะได้สิ่งที่ขอมาทั้งหมดหรือไม่ ของจะมาเมื่อไร นอกจากนั้น หากทางโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.