เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ทัพครูบำนาญบุกพบ รมช.คลังขอให้ปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ร้อยละ 5 และให้เปลี่ยนสูตรคำนวณนับเวลาราชการ


2 มี.ค. 2567, 13:33ทัพครูบำนาญบุกพบ รมช.คลังขอให้ปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ร้อยละ 5 และให้เปลี่ยนสูตรคำนวณนับเวลาราชการ
เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2567  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ ดร.สุนทร   กุมรีจิตร  ประธานชมรมครูประถมศึกษา จ.ศรีสะเกษและเลขาธิการชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย นายวิสัย  เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) นายศิริเกษ  หมายสุข นายเกียรติคุณ สืบหล้า ดร.สมควร  โมทะจิตร และนายนิรันดร์  ทองสาย  ได้เดินทางไปที่ห้องประชุม 607 อาคารรัฐสภา สภาผู้แทนราษฏร กรุงเทพ เพื่อร่วมกับผู้นำข้าราชการครูบำนาญกว่า 300 คน จากทั่วประเทศ ซึ่งแกนนำโดย ดร.ทนง ทศไกร ประธานสหพันธ์ข้าราชการบำนาญภาคเหนือ 16 จังหวัด และศูนย์พิทักษ์สิทธิสวัสดิการข้าราชการแห่งประเทศไทย  เพื่อเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กับ นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์  รมช.กระทรวงการคลัง และคณะ โดยมี ส.ส.จากหลายจังหวัดมาเข้าร่วมรับเรื่องร้องทุกข์ได้แก่ ส.ส.ครูปรีดา บุญเพลิง ส.ส.ครูมานิตย์  สังข์พุ่ม ส.ส.ครูศักดิ์  ซารัมย์ ส.ส.ธีรรัตน์  สำเร็จวณิช   ส.ส.ครูอมรเทพ  สมหมาย ส.ส.ดร.วิลดา  อินฉัตร และส.ส.ท่านอื่นๆอีกกว่าสิบท่านดร.สุนทร   กุมรีจิตร  ประธานชมรมครูประถมศึกษา จ.ศรีสะเกษ และเลขาธิการชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยต่อไปว่า  แกนนำข้าราชการครูบำนาญได้ร่วมกันยื่นหนังสือร้องทุกข์ 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1.ขอให้ปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ให้แก่ข้าราชการบำนาญ(ทุกสังกัด) ร้อยละ 5   2.ให้จ่ายตกเบิก ช.ค.บ. ร้อยละ 17  3.ให้แก้ไข พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ 3 ฉบับ ที่ใช้มาก่อนนี้ และ 4.ให้เปลี่ยนสูตรคำนวณนับเวลาราชการจากเดิมหาร 50 เป็น หารด้วย 30  ทั้งนี้ รมช.กระทรวงการคลัง ได้รับข้อเรียกร้องเพื่อนำไปดำเนินการต่อไปแล้ว ซึ่งนอกจากการยื่นเรียกร้อง 4 ข้อที่กล่าวมาแล้ว  ยังมีข้อเสนอเรียกร้องจากผู้เข้าประชุมอีกหลายประเด็น เช่น เรื่องที่รอการปรับแก้ช่วยเหลือทั้งลูกจ้างประจำและข้าราชการ เป็นต้นคำที่เกี่ยวข้อง : #ครูบำนาญ   #เบี้ยหวัดบำนาญ  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.