เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ภาพการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า ของเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วะ 


3 มี.ค. 2567, 13:24ภาพการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า ของเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วะ 
“ผู้พิทักษ์ป่า” คือผู้ทำหน้าที่รักษาและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ แม้จะต้องเจอกับสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัส รวมถึงต้องเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งจากเพลิงไฟ และอุบัติเหตุจากการใช้อุปกรณ์ระหว่างปฏิบัติงาน แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ผืนป่า จากไฟป่า การหยุดไฟป่าเท่ากับหยุดการทำลายทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และหยุดโอกาสที่ควันพิษจะกระจายไปทำลายสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนในชุมชน 
ที่มา ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


คำที่เกี่ยวข้อง : #onbnews  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.