เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มท.1 หารือ ทูตญี่ปุ่น สานความร่วมมือทุกมิติ หนุนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับนักลงทุน


4 มี.ค. 2567, 15:54มท.1 หารือ ทูตญี่ปุ่น สานความร่วมมือทุกมิติ หนุนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับนักลงทุน
วันนี้ ( 4 มี.ค.67 ) เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนาชิดะ คาซูยะ (H.E. Mr. NASHIDA Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดย สรุปสาระสำคัญดังนี้

รองนายกรัฐมนตรี ยินดีที่ได้พบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ อีกครั้ง ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือทางสาธารณสุขนับตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเชื่อมั่นว่าในอนาคต ทั้งสองฝ่ายจะได้เพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน พร้อมยืนยันว่า ไทยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับนักลงทุน เช่นเดียวกับที่ได้ผลักดันการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติญี่ปุ่นที่เข้ามาติดต่อธุรกิจระยะสั้น 

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่สละเวลาให้เข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้ ขอบคุณสำหรับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากทั้งรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ไทยถือเป็นมิตรประเทศที่สำคัญของญี่ปุ่น ซึ่งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ยินดีจะเป็นสื่อกลางในการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น และจะส่งต่อไปยัง นายโอตากะ มาซาโตะ (H.E. Mr. OHTAKA Masato) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ คนใหม่ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งภายในเดือนมีนาคม 2567 นี้ด้วย

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน รวมไปภาคส่วนต่างๆ เพื่อผลักดันความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยทางเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ กล่าวชื่นชมและยินดีกับการออกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติญี่ปุ่นที่เข้ามาติดต่อธุรกิจระยะสั้น ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจในประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.