เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 จากไฟป่าเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว


5 มี.ค. 2567, 04:42สถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 จากไฟป่าเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
วันที่ 4 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายอนุชา หอยสังข์  นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี  มอบหมายให้ นายฉกาจ อาสาสนา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตำบลช่องสะเดา ร่วมกับ นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (ประธานเครือข่าย ทสม. ตำบลช่องสะเดา) ทีมปกครองตำบลช่องสะเดานายกองค์การบริส่วนตำบลช่องสะเดา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนท่าทุ่งนา  โดยมี นายพีร พวงมาลี  หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระเอราวัณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าสลักพระเอราวัณ ชุดเฉพาะกิจอาสาเฝ้าระวังไฟป่า

 

ร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานป้องกันไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กประจำปี พ.ศ.2567 การจัดการพื้นที่ดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ ในระดับพื้นที่ตำบลช่องสะเดา บริเวณพื้นที่ริมถนนเส้น 3199 เพื่อป้องกันการเกิดไฟจากการสัญจรไปมาของนักท่องเที่ยว และเป็นการป้องกัน ควบคุมการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง การลดปริมาณเชื้อเพลิง ลดความรุนแรงของไฟ และลดผลกระทบปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

 

สำหรับสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  หลายหน่วยงานเร่งระดมดำเนินการเฝ้าติดตามป้องกัน จนเข้าสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้ว ยังคงพอมีบ้างแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าดับไม่ให้เกิดลุกลามออกไป ทางเจ้าหน้าที่ได้ฝากประชาชนช่วยสอดส่องหากพลเกิดไฟป่าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่นเพื่อเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดับได้ทันทวงทีเพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ต่อไป

  


 


คำที่เกี่ยวข้อง : #ไฟป่า   #กาญจนบุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.