เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ติดเข็มกลัดดอกลำดวน เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567


2 เม.ย. 2567, 11:34นายกฯ ติดเข็มกลัดดอกลำดวน เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567
วันนี้ (2 เม.ย. 67) เวลา 09.50 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และตัวแทนผู้สูงอายุ เข้าพบนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อติดเข็มกลัดดอกลำดวนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ติดเข็มกลัดดอกลำดวนให้กับนายกฯ  โดยนายกฯ กล่าวขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ พร้อมกับร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และตัวแทนผู้สูงอายุด้วย


"สำหรับปี 2567 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 07.30 - 15.00 น. ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลลูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ภายใต้แนวคิด ‘ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของ ครอบครัว’ เพื่อสะท้อนถึงสัมพันธภาพภายในครอบครัว และเสริมสายสัมพันธ์ที่ดีในสังคม การส่งเสริมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัวในทุกมิติ ทั้งเชิงสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม จะเป็นส่วนเติมเต็มความสุข และเป็นพื้นที่สำหรับครอบครัวที่ปลอดภัย ที่เอื้อต่อการดูแลกันและกันของทุกคนในครอบครัว ทำให้ทุกคนในสังคมอยู่กันได้อย่างมีความสุข" โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.