เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เจ้าหน้าที่ไฟป่าอมก๋อย ร่วมกับชุดเฝ้าระวังและเจ้าหน้าที่ อส.อส. ดับไฟป่าใน ขสป.อมก๋อยสำเร็จ


2 เม.ย. 2567, 17:44เจ้าหน้าที่ไฟป่าอมก๋อย ร่วมกับชุดเฝ้าระวังและเจ้าหน้าที่ อส.อส. ดับไฟป่าใน ขสป.อมก๋อยสำเร็จ
 

นายฐานันดร พรมมณี หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าอมก๋อย หน่วยงานพื้นที่เชิงบูรณาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย สบอ.16 เชียงใหม่ รายงานการปฏิบัติติดตามจุดเกิดความร้อนจุด Hotspots ในวันนี้ 31 มีนาคม 2567  

เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าอมก๋อยประสานงานร่วมกับนายเยวา พฤกษาไพรกุล ผู้นำหมู่บ้านเครือข่าย อส.อส. บ้านปิสหลง เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษป่าปิสหลง จุดเฝ้าระวังลานแร่ เข้าตรวจสอบจุดความร้อน Hotspot พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย  (ขสป.อมก๋อย) พื้นที่ห้วยปิสหลง ท้องที่บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ 2 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ตรวจพบจุดความร้อน จึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการทั้งหมด 13 นาย มาจากพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ สถานีควบคุมไฟป่าอมก๋อย 3 นายเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษป่าปิสหลง 2 นาย จุดเฝ้าระวังลานแร่ 1 นาย หมู่บ้านเครือข่าย ปิสหลง 7 นาย เริ่มดับไฟเวลา 19.40  น. พื้นที่เสียหาย 25 ไร่ ดับไฟเสร็จเวลา 20.30 น. พื้นที่เสียหาย 30 ไร่ ส่วนชนิดป่าที่เสียหายคือป่าเต็งรัง ด้านสาเหตุการเกิดไฟป่าเกิดจากการหาของป่า

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.