เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม.รับทราบคืบหน้าโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติในหลวง


14 พ.ค. 2567, 15:00ครม.รับทราบคืบหน้าโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติในหลวง
วันนี้ ( 14 พ.ค.67 ) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ

นายคารม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดปี พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของประชาชน และเป็นการให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิดได้ชดเชยความเสียหายที่เคยได้กระทำให้กับสังคม อีกทั้งได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมหลักของโครงการฯ จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่

​​1) กิจกรรมปลูกป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
​​2) กิจกรรมการเก็บขยะชายฝั่ง
​​3) กิจกรรมขุดลอกคูคลองพัฒนาแหล่งน้ำและการขุดลอกท่อระบายน้ำ
​​4) กิจกรรม Green Justice ยุติธรรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
​​5) กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย ผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ ผู้ถูกคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติ และเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้กำหนดวันเริ่มต้นโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 และมีกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันดังกล่าว ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.