เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มท.1 กำชับเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ


15 พ.ค. 2567, 16:25มท.1 กำชับเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
วันนี้ ( 15 พ.ค.67 ) ​น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้ (15 พ.ค. 67) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนพฤษภาคม 2567) โดยมี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ นายโชตินรินทร์ เกิดสม นายเชษฐา โมสิกรัตน์ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พร้อมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับกรมและผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) มีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ร่วมรับฟัง

ทั้งนี้ ในประชุม นายอนุทิน ได้มอบนโยบายสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนในระยะต่อไป พร้อมกับรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทยพร้อมกำชับในแต่ละประเด็นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพประประโยชน์และการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

นายอนุทิน กล่าวว่า  ประเด็นที่ได้เน้นย้ำในการการประชุมขับเคลื่อนฯ ในครั้งนี้การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2567 พร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งรัฐบาลได้รับมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานพระราชพิธีสำคัญ คือ การจัดพิธีเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำหนดวันทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และดำเนินการพิธีเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไปยังกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการ ตลอดจนสถานที่พักอาศัยของประชาชน อีกทั้งในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มีมติเห็นชอบในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในนามของรัฐบาล จำนวน 10 โครงการ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 2 โครงการ คือ โครงการ “10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข” และโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสให้โรงเรียน” นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดกิจกรรม “เดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยพร้อมเพรียงกันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการเชิญธงตราสัญลักษณ์แบ่งออกเป็น 7 สาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทย จึงขอให้ทุกจังหวัดที่ได้เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับเยาวชนและประชาชน

นายอนุทิน กล่าวว่า สำหรับเรื่องที่เน้นย้ำให้หน่วยงานเกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการต่อเนื่องคือ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม ลดบทบาทของผู้มีอทิทธิพล  โดยประสานเป็นเนื้อเดียวกัน ระหว่างฝ่ายตำรวจ และฝ่ายปกครอง รวมถึงกองทัพในบางพื้นที่ในการการทำงานเชิงรุก ปราบปราบสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างมีสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทยได้รับความชื่นชมจากประชาชน ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกฝ่ายขอให้มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นต่อไป 
นอกจากนี้ ให้มีการติดตามในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณปี 67 ที่เหลือเวลาเบิกจ่ายอีก 4-5 เดือนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นไปตามระเบียบ ซึ่งในปีงบประมาณนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณมากเป็นอันดับ1 และถูกตัดงบประมาณลงน้อยแสดงให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานก็ให้ความไว้วางใจการทำงานของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นจึงขอให้ดูแลกระทรวงการเบิจ่ายให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับประชาชนต่อไป 

"ได้ทำงานมาเป็นเวลา 9 เดือน หลังจากนี้จะเป็นการเร่งทำงานอย่างเต็มที่ กระทรวงเองก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ถึงตอนสิ้นปีงบประมาณก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง เป็นปกติของการบริหารราชการแผ่นดิน ทุกหน่วยงานก็ต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงต้องมีความพยายามอย่างยิ่งยวดในการสนองนโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อความสามัคคีในการทำงาน และผมก็ขอให้ความมั่นใจว่าทั้งผมและท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ทุกท่านจะเน้นเรื่องงานเพื่อประชาชนเป็นสำคัญ ผมอยากเน้นย้ำเรื่องการทำงานเป็นเนื้อเดียวกันของทุกหน่วยงาน ร่วมกันทำงานทั้งเชิงรุก โปร่งใส ตรวสอบได้" นายอนุทิน กล่าว 

ทั้งนี้ ในการประชุมฯ ส่วนงานต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทยได้รายงานการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาทิ การเตรียมความพร้อมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของทุกหน่วยงาน  กรมการปกครองรายงานความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  จัดระเบียบสังคมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมที่ดินรายงานการแจ้งเตือนเว็บไซต์ปลอม แอปพลิเคชันปลอมและมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานการป้อกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและบ่อขยะ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567 กรมโยธาธิการและผังเมือง รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยของป้ายขนาดใหญ่ กรมพัฒนาชุมชน รายงานการจัดงาน OTOP ภูมิภาค  กรุงเทพมหนครรายงานการดำเนินการยกระดับเกณฑ์หาบเร่ แผงลอย และจุดผ่อนผันในพื้นที่ กทม.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายงานการขับเคลื่อนนโยบายนร้ำดื่มสะอาดฟรี เพื่อลค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ขณะที่รัฐวิสาหกิจในสังกัด ประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค รายงานการดำเนินมาตรการตามนโยบายที่สำคัญ 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.