เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กรมอุทยานแห่งชาติฯ ดำเนินมาตรการช่วยเหลือพะยูน ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบในการอนุรักษ์พะยูน


15 พ.ค. 2567, 16:59กรมอุทยานแห่งชาติฯ ดำเนินมาตรการช่วยเหลือพะยูน ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบในการอนุรักษ์พะยูน
 

(14 พ.ค.67) ตามนโยบายของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กำหนดแนวทางสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของพะยูน ในพื้นที่การแพร่กระจายของพะยูนและแหล่งหญ้าทะเล และข้อสั่งการของ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พะยูนในพื้นที่ มีการรายงานการดำเนินงาน ดังนี้
นายศิริวัฒน์  สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี สบอ.5 (นครศรีธรรมราช)รายงานว่า เมื่อวันที่ (12 พฤษภาคม 2567) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์พะยูนแก่ผู้ประกอบการเรือโดยสารเส้นทางแหลมสัก-เกาะหมาก ผู้ประกอบการนำเที่ยว ชาวประมงในพื้นที่ ณ ท่าเทียบเรือโดยสารและท่องเที่ยวแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์และสำรวจแหล่งหญ้าทะเล เส้นทางการอพยพเคลื่อนย้ายของพะยูน และการทำประมงในพื้นที่รับผิดชอบ (พื้นที่การแพร่กระจายของพะยูนและแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวพังงา ลำดับที่ 4.เกาะหมาก พังงา)
ด้านนายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) รายงานว่า อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ได้ออกประกาศมาตรการและข้อปฏิบัติในการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งหญ้าทะเล พร้อมทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการท่องเที่ยว และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ชาวเรือ ผู้ประกอบการนำเที่ยว ประมงพื้นบ้าน ประชาชนในพื้นที่ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการฯ รวมทั้งได้จัดเตรียมทำทุ่นเตือนให้ชะลอความเร็วเรือเพื่อนำไปติดตั้งในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการและข้อปฏิบัติในการอนุรักษ์พะยูน แหล่งหญ้าทะเล และสร้างการรับรู้ ในการ ช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากที่พบในพื้นที่อุทยานฯ แก่ผู้นำชุมชน ชาวประมงพื้นบ้าน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวฯ บริเวณเกาะห้อง และเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา
ขณะที่ นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัต์ธารา-หมู่เกาะพีพี รายงานว่า อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ได้ออกประกาศมาตรการและข้อปฏิบัติในการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งหญ้าทะเล ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 พร้อมทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการท่องเที่ยว ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ในจังหวัดกระบี่ พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กัปตันเรือ ไกด์นำเที่ยว และนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ขอความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามมาตรการฯ และได้เตรียมวางแผนการจัดทำสัญลักษณ์แนวเขตหญ้าทะเล และพื้นที่จุดเสี่ยงในการใช้ประโยชน์พื้นที่ของพะยูน 
นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงในพื้นที่ ณ บริเวณท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา ท่าเทียบเรือวังทราย ท่าเทียบเรือนางแอ่น และท่าเทียบเรือเกาะพีพีทัวร์ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวนาง หมู่บ้านชาวประมง หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวนาง และท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมา หมู่ที่ 5 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ทราบถึงข้อปฏิบัติในการอนุรักษ์พะยูนและแหล่งหญ้าทะเลอีกด้วย

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.