เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา ควบคุมดูแลการเผาในพื้นที่ทำการเกษตรภายหลังเสร็จสิ้นเวลาประกาศห้ามเผา


15 พ.ค. 2567, 17:01สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา ควบคุมดูแลการเผาในพื้นที่ทำการเกษตรภายหลังเสร็จสิ้นเวลาประกาศห้ามเผา
 

นายศุภวัฒน์  มะทะ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) รายงานผลปฏิบัติภารกิจป้องกันไฟป่า ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2567  โดยหัวหน้าสถานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคาประสานการปฏิบัติงานร่วมกับราษฎรผู้ร่วมโครงการเฝ้าระวังไฟป่า ลาดตระเวนป้องกันไฟป่า ดับไฟป่า และการประชาสัมพันธ์กันป้องกันไฟป่า และประจำจุดสกัด คัดกรองคนใช้ประโยชน์ในป่า เฝ้าระวังไฟป่า และควบคุมไฟป่า ในพื้นที่รับผิดชอบอุทยานแห่งชาติดอยภูคา สถานการณ์ไฟป่าเป็นปกติไม่พบการเผาในพื้นที่ ทั้งนี้การประสานงานการควบคุมการเผาในพื้นที่ทำการเกษตรภายหลังเสร็จสิ้นเวลาประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาดของจังหวัดน่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.