เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ภารกิจดับไฟ จนท.สถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดงร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ควบคุมไฟที่ปะทุขึ้นใหม่สำเร็จ


15 พ.ค. 2567, 17:02ภารกิจดับไฟ จนท.สถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดงร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ควบคุมไฟที่ปะทุขึ้นใหม่สำเร็จ
 

นายสยามรัฐ อวัยวานนท์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ดังนี้ เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายปกครอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่อข่าย อส.อส. บ้านกูแบอีแก เข้าดับไฟป่า บ้านกูแบอีแก ม.4 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส โดยปฏิบัติการเข้าควบคุมไฟป่าบริเวนหัวไฟที่ลุกไหม้ขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันออก ทั้งนี้ ดำเนินการเข้าควบคุมไฟโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำจากคลองไส้ไก่ที่นำรถ JCB มาขุดและให้ ปภ.สูบน้ำเข้ามา โดยสามารถควบคุมหัวไฟไว้ได้

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.