เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)คุมประพฤติสิงห์บุรี จัดโครงการ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1/2567


15 พ.ค. 2567, 17:03คุมประพฤติสิงห์บุรี จัดโครงการ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1/2567

พันเอกสังกาศ สร้อยคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดจัดโครงการ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1/2567 ณ โกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท โดยมีนางสาวอิทธินันท์ ชัยโพธิทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี  ดำเนินการโครงการ สานสัมพันธ์น้องพี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 รวมระยะเวลา 5 วัน 4 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำรวจตนเองรู้จักทรัพยากรและความสามารถของตนเองเห็นคุณค่าในตนมีความคิดเชิงบวกได้รับการเสริมสร้างทักษะในการตัดสินใจทักษะการแก้ปัญหาและได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิกสารเสพติดสร้างความเข้มแข็งทางใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายนายวิรัตน์ พรมน้อยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ตำรวจ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแล ผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวน 40 คน และอาสาสมัครคุมประพฤติในฐานะผู้สังเกตการณ์ จำนวน 4 คน

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.