เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" เตรียมเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน


26 พ.ค. 2567, 15:06ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" เตรียมเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน
วันนี้ ( 26 พ.ค.67 ) น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเตรียมการ ดำเนินโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยกระทรวงเกษตรได้มีการหารือ ประชุมร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 10 โครงการ ในนามรัฐบาล
       
น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ จะเป็นเจ้าภาพการจัดโครงการลำดับที่ 5 โครงการพัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ จำนวน 24 แห่ง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จำนวน 21 แห่ง และโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ จำนวน 27 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ รวมถึงสร้างการรับรู้ในการรักษาบริหารจัดการน้ำในช่วงภัยแล้ง ให้ผู้ใช้น้ำเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ
       
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะเริ่มจัดโครงการในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 โดยจะมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเริ่มกิจกรรมพร้อมกันใน 28 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย ศรีสะเกษ เลย มุกดาหาร นครราชสีมา อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย ขอนแก่น เพชรบุรี กำแพงเพชร ลพบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี นราธิวาส นครศรีธรรมราช ตรัง พังงา อุบลราชธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี พิษณุโลก ชัยนาท ชลบุรี และจะดำเนินกิจกรรมให้ครบ 72 สายน้ำ ภายในระยะเวลา 1 ปี

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.