เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พิธีรับมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด ณ บ้านน้ำจืดน้อย


14 มิ.ย. 2562, 18:02พิธีรับมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด ณ บ้านน้ำจืดน้อย
วันนี้ (14 มิ.ย. 62) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ชุมชนบ้านน้ำจืดน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จัดพิธีรับมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 4103 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนแยก 1 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี, กองทุนแม่ของแผ่นดิน, ส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, และชุมชน จัดขึ้นซึ่งมี นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี เป็นประธานมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด แก่ชุมชนบ้านน้ำจืดน้อย ชุมชนเข้มแข็งที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จนเป็นชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติด

นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด ต่อปวงชนชาวไทย ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด ที่แพร่ระบาดในสังคมไทย พระองค์จึงได้พระราชทาน พระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ ให้นำไปใช้ประโยชน์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงเป็นจุดกำเนิดของโครงการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา โดยบ้านน้ำจืดน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง ที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง แล้วร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนประสบผลสำเร็จ ส่งผลให้เป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน   

นางจันทร์เพ็ญ ทันพิสิทธิ์ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านน้ำจืดน้อย เปิดเผยว่า ตำบลน้ำจืดน้อย แยกออกจากตำบลน้ำจืด มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน บ้านน้ำจืดน้อย หมู่ที่ 2 แรกเริ่มมีประชากร 30 – 40 ครัวเรือน สภาพพื้นที่หมู่บ้าน เป็นที่ราบสูง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ราษฎรบางส่วนก็ทำสวนยางพารา ประมง และสวนปาล์ม เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก จะมีน้ำเค็มเอ่อท่วมพื้นที่ ทำให้บริเวณนี้เป็นพื้นที่น้ำกร่อย ปัจจุบันราษฎรบางส่วนก็หันมาปลูกปาล์มน้ำมัน แทนการทำนาโดยการยกร่อง เมื่อมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุน จึงมีการสร้างถนนคอนกรีต ไฟฟ้า ต่อมาเมื่อปี 2557 ทางชุมชนได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมกับดำเนินงานตามขั้นตอนของกองทุน จนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติด จนได้รับมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด ในครั้งนี้

ด้าน ร้อยตรีสรศักดิ์ เอี่ยมสำอางค์ หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 4103 กองอำนวยการรักษาความมั่นภายใน ภาค 4 ส่วนแยก 1 เปิดเผยว่า ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 4103 จัดกำลังพลมาจาก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร รับผิดชอบในพื้นที่ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจ พร้อมกับสนับสนุนด้านต่างๆ ในพื้นที่ โดยชุมชนบ้านน้ำจืดน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แนวชายแดน ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด ตลอดจนกลุ่มผู้ใช้แรงงาน มีการใช้สารเสพติด ตามกระแสสังคม แต่เมื่อชุมชนจัดตั้งเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง เมื่อปี 2557 ราษฎรในหมู่บ้าน ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน โดยใช้หลักชุมชน ดูแลชุมชน ใช้มาตรการตามกฎชุมชนเข้มแข็ง เกิดมาตรการทางสังคม ด้วยการอภัยซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กันไป ปัจจุบันมีครัวเรือน 86 ครัวเรือน สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน 55 ครัวเรือน และได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามกระบวนการ ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการรับรองครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด และได้มีการมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดในครั้งนี้ จำนวน 54 ครัวเรือน ขึ้น

 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.