วันที่ 22 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ 81 คน


14 มิ.ย. 2562, 19:10โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ 81 คน
วันนี้ ( 14 มิ.ย.62 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์  และเหรียญราชรุจิ  จำนวน  ๘๑  คน  ดังนี้ คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อทั้งหมด


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.