เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พิธีมอบธงลูกเสือช่อสะอาด โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา


14 มิ.ย. 2562, 19:23พิธีมอบธงลูกเสือช่อสะอาด โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ที่ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบธงลูกเสือช่อสะอาด โดยมี ว่าที่ร้อยอากาศตรีสมาน มงคล หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสันติ จิตต์ปราณีชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม พร้อมเป็นตัวแทน สำนักงาน ป.ป.ช.มอบธง ให้กับ นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล ประธานในพิธี เพื่อนำไปมอบต่อให้กับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาและกองลูกเสือของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาเพื่อเป็นเกียรติอีกด้วย

 

 

 ลูกเสือช่อสะอาด เพื่อให้ทราบถึงที่มา ร่วมกันคณะกรรมป้อมกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตได้ให้มีความสำคัญกับการศึกษาอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง การสร้างนิสัยการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนให้เป็นคนดี ซื่อสัตย์ทุจริตบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น สำนักงาน ป.ป.ช.จึงได้มอบ “ธงลูกเสือช่อสะอาด” ให้กับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา แบดจ์ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด จำนวน 183 ชิ้น ให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่ผ่านกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด และให้ทางโรงเรียนจำทำป้าย “ สถานศึกษาลูกเสือช่อสะอาดร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ปีการศึกษา2562 ” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

 

 

 

 


โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดโครงการลูกเสือช่อสะอาด หลักสูตร ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด มีกิจกรรม จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี กิจกรรมทำความดีต่อตนเองอย่างน้อย 20 กิจกรรม กิจกรรมจัดสวนหย่อม ที่โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะชุมชนรอบๆโรงเรียน บริเวณลาดวัดป่าคา พื้นที่ถนนสาธารณะใกล้โรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกช้าง

 

 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.