เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"พัฒนาฝีมือพะเยา" ลุยฝึกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัดเย็บกระเป๋าผ้าอัตลักษณ์พื้นบ้านดอกคำใต้


17 มิ.ย. 2562, 11:42"พัฒนาฝีมือพะเยา" ลุยฝึกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัดเย็บกระเป๋าผ้าอัตลักษณ์พื้นบ้านดอกคำใต้
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าว ONBNEWS รายงานว่า นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดการฝึกอาชีพเสริม สาขา “การตัดเย็บกระเป๋าผ้าอัตลักษณ์พื้นบ้านพะเยา” อบรมระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2562 ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 20 คน ณ วัดดอนไชย บ้านสันจกปก หมู่ที่ 9 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 ในปีงบประมาณ 2562 นี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้รับเป้าหมายฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 200 คน 10 รุ่น โดยต้องฝึกให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้

 

 

 

 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การฝึกอาชีพเสริมครั้งนี้ เป็นการฝึกขยายเครือข่ายการตัดเย็บกระเป๋าผ้าอัตลักษณ์พื้นบ้านพะเยา ของวิสาหกิจชุมชนทำกระเป๋า บ้านสันป่าหนาด หมู่ที่ 5 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ชื่นชอบในลวดลายผ้าบนกระเป๋าที่ประณีตงดงามรวมถึง สามารถจำหน่ายเป็นกระเป๋าบรรจุเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา สามารถใช้ประโยชน์ในการใส่สัมภาระเดินทางไปทำงานหรือท่องเที่ยวได้

 

 

 


ได้ สำหรับกระเป๋าผ้าที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการฝึกตัดเย็บแล้วเสร็จ นางสาคร อินจันทร์ อาสาสมัครแรงงาน และประธานวิสาหกิจชุมชนผู้เป็นวิทยากรจะรับซื้อทั้งหมด เพื่อส่งไปจำหน่ายที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีออเดอร์สั่งซื้อ จึงเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีภายหลังฝึกแล้วเสร็จ

 

 

 

 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.