วันที่ 6 ก.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news เมืองโบราณศรีเทพ - ปราสาทพนมรุ้ง ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรม


27 พ.ย. 2562, 14:54 เมืองโบราณศรีเทพ - ปราสาทพนมรุ้ง ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรม
 


 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. ได้รับรายงาน มรดกโลก ครั้งที่ 43 ได้มีมติรับรองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำและปราสาทปลายบัด จ.บุรีรัมย์

 

       นอกจากนี้ ที่ประชุมมรดกโลกมีมติให้ส่งกลับเอกสารที่ไทยเสนอพื้นที่ป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ให้แก้ไขในข้อที่พูดถึงเขตแดนเชื่อมต่อกันระหว่างไทยและเมียนมา รวมไปถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งยืนยันว่าในหน่วยงานไทยได้ดำเนินการแก้ไขคำเรียกร้องของคณะกรรมการมรดกโลก โดยยืนยันว่า รัฐบาลไทยได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดที่อยู่อาศัยให้กลุ่มกะเหรี่ยงและพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสาธารณสุข พร้อมจัดทำข้อตกลงประชาคมร่วมกันว่าถึงแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แต่จะไม่มีการย้ายชุมชนออกจากพื้นที่ จากนี้ทางการไทยจะรวบรวมเรื่องทั้งหมดและส่งกลับไปที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกอีกครั้งในภายหลัง

 

 

 สำหรับเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม ระบุว่าเป็นเมืองโบราณในยุคทวารวดีที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากการสำรวจ และขุดค้นทางโบราณคดีเมืองโบราณศรีเทพ โดยกรมศิลปากรพบว่า เมืองโบราณศรีเทพ มีความเก่าตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 2,500 ปี และได้ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ มีอายุเก่าแก่ถึง 1,800 ปี และยุคทวารวดีที่มีความเก่าแก่ถึง 1,400 ปี


 

ส่วนกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด ตั้งอยู่ใน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เป็นสิ่งก่อสร้างในอดีตที่แสดงถึงความเชื่อ และปรัชญาในศาสนาฮินดู สะท้อนถึงภูมิปัญญาชั้นสูงในการเลือกสถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่บริเวณปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว

โดยข้อมูลจากศิลาจารึก และหลักฐานสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่พบบริเวณปราสาทหินเขาพนมรุ้ง และที่เชิงเขาด้านทิศใต้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15  

 

ภาพ ยงจังกึม สิริ  Keskhan Puangprasert

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.