วันที่ 4 มิ.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsรมว.ต่างประเทศเคนย่า เข้าพบนายกฯ ย้ำความสัมพันธ์สองประเทศ กระชับความร่วมมือรอบด้าน


2 ธ.ค. 2562, 17:10รมว.ต่างประเทศเคนย่า เข้าพบนายกฯ ย้ำความสัมพันธ์สองประเทศ กระชับความร่วมมือรอบด้าน
วันนี้ ( 2 ธ.ค.62 ) เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีงาช้าง ทำเนียบรัฐบาล นางโมนีกา จูมา (H.E. Mrs. Monica Juma) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเคนยา เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสเยือนไทย สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ไทยกับเคนยามีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานมากกว่า 50 ปี พร้อมขอบคุณที่ประธานาธิบดีเคนยาได้มีสาส์นถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแสดงความยินดีในโอกาสที่ชนะการเลือกตั้งด้านรัฐมนตรีฯ กล่าวขอบคุณไทยที่เป็นมิตรประเทศที่สำคัญของเคนยา ทั้งในระดับทวิภาคีและในอาเซียน โดยเคนยาเห็นพ้องว่า ทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้อีกมาก และมุ่งหวังที่จะกระชับและส่งเสริมความร่วมมือกับไทยอย่างรอบด้านและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยเคนยาพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนไทยอย่างเต็มที่


ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องหาแนวทางร่วมมือในการผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยไทยพร้อมสนับสนุนให้ภาคเอกชนไปลงทุนที่เคนยาในสาขาที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น อาทิ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประมง การเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ เครื่องจักรกล การเกษตร สาธารณสุข การโรงแรมและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ไทยและเคนยาเห็นพ้องว่าทั้งสองประเทศถือเป็นประตูสู่อาเซียนและแอฟริกา โดยสามารถใช้พื้นฐานความสัมพันธ์ทวิภาคีเพื่อต่อยอดความสัมพันธ์ในระดับพหุภาคีต่อไป นอกจากนี้ ไทยมีความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในด้านการทำประมงและการแปรรูปสินค้าประมง รวมทั้งยังสามารถร่วมมือกันได้ในกรอบสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IORA) โดยเฉพาะในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ เศรษฐกิจภาคทะเล การทำประมงอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ โดยไทยมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนการพัฒนาความเชื่อมโยงทางทะเลเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนในภูมิภาค

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.