วันที่ 4 มิ.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ชื่นชม "ตลาดชุมทางทุ่งสง" กระตุ้นเศรษฐกิจ


2 ธ.ค. 2562, 17:22รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ชื่นชม "ตลาดชุมทางทุ่งสง" กระตุ้นเศรษฐกิจ
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงายว่า เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 62 ที่บริเวณสี่แยกถนนชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีในกิจกรรมตลาดชุมทางทุ่งสง ครบรอบ 100 ครั้ง มีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 

 

สำหรับหลาดชุมทางทุ่งสงภาย ใต้สโลแกน ทุ่งสงทุ่งสวรรค์ มหัศจรรย์เมืองชุมทาง เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อฟื้นฟูย่านการค้าเมืองเก่า ที่ซบเซาให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยการพัฒนาเป็นพื้นที่การค้าผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสาทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทน คือคณะกรรมการประชาคมฯ เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการ ทำงานร่วมกับผู้ค้า หลาดชุมทางทุ่งสงไม่ใช่ของใครหรือของหน่วยงานใดแต่เป็นหลาดที่มีคนทุ่งสงทุกคนเป็นเจ้าของ ทุกคนได้ทำหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้เกิดประโยชน์สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เมืองทุ่งสงที่ซบเซา กลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง ทั้งยังสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งคนทุ่งสงยังได้บริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานและที่สำคัญคือคนทุ่งสงทุกคนมีความสุข เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ โดยจัดให้มีขึ้นทุกวันอาทิตย์ สำหรับ ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 100

โอกาสนี้รองเลขาอธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชม ที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมหลาดชุมทางทุ่งสง ขึ้นครบเป็นครั้งที่ 100 และกล่าวว่า หลาดชุมทางทุ่งสงเป็นหลาดที่ได้ชื่อว่า คนทุ่งสงทุกคนเป็นเจ้าของอันเนื่องมาจากทุกคนทุกภาคส่วนใดทำหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้เกิดประโยชน์สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เมืองทุ่งสงที่ซบเซาและกลับมาคึกคักอีกครั้งอีกทั้งยังสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้วัฒนธรรมยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

  


 
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.