วันที่ 22 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsปภ.สำรวจความเสียหาย-ช่วยเหลือ ปชช.พื้นที่ประสบวาตภัย 4 จังหวัด


19 มิ.ย. 2562, 11:59ปภ.สำรวจความเสียหาย-ช่วยเหลือ ปชช.พื้นที่ประสบวาตภัย 4 จังหวัด
วันที่ 19 มิ.ย. 62 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ถึงปัจจุบัน เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี สตูล พังงา และจังหวัดตราด รวม 9 อำเภอ 14 ตำบล 22 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 470 หลัง ผู้บาดเจ็บ 3 ราย 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้หลายพื้นที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ดังนั้นจึงฝากเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้โดยด่วนทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.