เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)จิตอาสาเมืองระยอง รวมพลังปลูกต้นไม้-ทำความสะอาด ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ


31 พ.ค. 2562, 15:03จิตอาสาเมืองระยอง รวมพลังปลูกต้นไม้-ทำความสะอาด ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 31 พ.ค. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยได้นำจิตอาสาจากทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้เกาะกลางถนน ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจรแถบสีบริเวณขอบทาง เกาะกลางถนน และสะพานตลอดแนวถนนสุขุมวิท ตั้งแต่บริเวณหน้าสนามกีฬากลางจังหวัด ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง ไปจนถึงหน้ากองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายมหาสุรสิงหนาท ต.ตะพง อ.เมืองระยอง ระยะทางกว่า 10 กม.

 ทั้งนี้ ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกลาที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

 


ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดระยอง โดยความร่วมมือของจิตอาสาทุกภาคส่วน จึงได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดระยอง ดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการร่วมกันสรรค์สร้างถนนสุขุมวิท ให้มีความสะอาดและสวยงามสืบไป

 

.


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.