เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้ว่าฯ สุรินทร์ ออกเยี่ยมเยือน ให้โอวาทคณะครู-นักเรียน ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด"


31 พ.ค. 2562, 17:22ผู้ว่าฯ สุรินทร์ ออกเยี่ยมเยือน ให้โอวาทคณะครู-นักเรียน ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด"
วันนี้ (31 พ.ค.62) เวลา 07.30 น. ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่โรงเรียนบัวเชดวิทยา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอบัวเชด ผู้บริหารการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และจิตอาสาของอำเภอบัวเชด ออกพบปะเยี่ยมเยือนและให้โอวาทคณะครูและนักเรียน ตามโครงการ “ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ มีนายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเดวิทยา นำคณะครู อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กว่า 2,500 คน โครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธงโรงเรียน ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในโรงเรียนประจำจังหวัดและประจำอำเภอ กิจกรรมรวมกันร้องเพลงและเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ได้มอบสิ่งของ และมอบทุนการศึกษาใบประกาศนียบัตร โรงเรียนบัวเชดวิทยา มีอาจารย์ ครู ทั้งหมด 114 คน นักเรียน 1,752 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน และช่วยกันกวาด เก็บขยะบริเวณโรงเรียน จิตอาสาทั้งหมดได้ร่วมกันปฏิญาณเพื่อทำความดีเพื่อในหลวงและได้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้มีโอกาสพบปะและมอบแนวนโยบายการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพงานบริหารการศึกษา และพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งด้านเชาว์ปัญหาและเชาว์อารมณ์ (IQ EQ) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน แนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครู อาจารย์ โดยได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารและครู มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มอบหมวกกันน็อค มอบอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของให้แก่ทางโรงเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ยังได้ฝากความห่วงใยไปยังนักเรียนทุกคนๆ ว่า ขอให้ทุกคนเติบโตขึ้นอย่างปลอดภัย มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอาชีพ มีความประพฤติที่เรียบร้อย และขอให้ทุกคนน้อมนำศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้นำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมพลังความสามัคคีในการทำความดีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ ผ่านโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตลอดจนช่วยกันพัฒนาสถาบัน จังหวัด และประเทศชาติสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป และที่สำคัญโตขึ้นอยากทำอาชีพอะไร ก็แล้วแต่ความฝัน แต่ขอให้เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.