เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)จนท.เร่งพ่นควันกำจัดยุงลาย ลดการแพร่เชื้อไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วย


23 มิ.ย. 2562, 08:47จนท.เร่งพ่นควันกำจัดยุงลาย ลดการแพร่เชื้อไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วย
 

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ทางเจ้าหน้าที่ อบต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้เร่งพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหนะนำเชื้อโรคไข้เลือดออก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการพ่นภายในบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนและพบว่ามีการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (โรคชิคุนกุนยา)ในหลายพื้นที่เพื่อเป็นการกำจัดยุงลายตัวแก่และลูกน้ำยุงลายหลังจากพบว่ามีรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 22 มิ.ย. 62 มีรายงานผู้ป่วย ไข้เลือดออก จำนวน 158 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 58.90 ต่อแสนประชากร เพศชาย 78 ราย เพศหญิง 80 ราย พื้นที่ที่พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ อำเภอตะกั่วทุ่ง รองลงมา คือ อำเภอเมือง และอำเภอตะกั่วป่า ตามลำดับ อำเภอตะกั่วทุ่ง จำนวน 38 ราย อำเภอเมือง จำนวน 36 ราย อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 32 ราย อำเภอทับปุดจำนวน 16 ราย อำเภอท้ายเหมือง จำนวน 15 ราย อำเภอคุระบุรี จำนวน 12 ราย อำเภอกะปง จำนวน 6 ราย และอำเภอเกาะยาว จำนวน 3 ราย 

โดยทางทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้ดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคในการจัดกิจกรรม “3เก็บ3โรค”สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย วิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสี่ยงระดับพื้นที่ โดยใช้กระบวนการของ IVM เน้นควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดเพิ่มในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก โดยใช้ มาตรการ 3-3-1 คือ หลังโรงพยาบาลพบผู้ป่วย ให้รายงานโรคให้หน่วยควบคุมโรคของพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง ลงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่บ้าน ชุมชนผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ควบคุมโรคภายใน 1 วัน จัดทีมแพทย์ที่ปรึกษา แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออก และแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง พร้อมขอความร่วมมือร้านขายยา คลินิก ในการระมัดระวังการจ่ายยา NSIDs ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ จัดเตรียมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์และบุคลากร ในการควบคุมป้องกันโรคต่อไป


 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.