เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)จัดใหญ่ ! เทศกาลขนมจีนประโดก  สุดยอดอาหารขึ้นชื่อ เมืองย่าโม


20 ม.ค. 2563, 11:33จัดใหญ่ ! เทศกาลขนมจีนประโดก  สุดยอดอาหารขึ้นชื่อ เมืองย่าโม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลหมื่นไวย  ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลขนมจีนประโดก ครั้งที่ 12  ระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ. 2563 ณ บริเวณสวนสุขภาพชุมชนบ้านประโดก  โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมขนมจีนบ้านประโดก  และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  ซึ่งขนมจีนประโดก  เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของชาวโคราชมาช้านาน 

 

 

 กิจกรรมภายในงาน ทุกท่านจะได้พบกับ การประกวดซุ้มขนมจีน และวิถีชุมชน , การออกร้านขนมจีนภายในตำบลหมื่นไวย , การออกร้านสินค้า OTOP ของดีจังหวัดนครราชสีมา , นิทรรศการขนมจีน , กิจกรรมการแข่งขันหาบขนมจีนลีลา , การแสดงวิถีชีวิตการทำขนมจีน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน , การรำขนมจีน , แข่งขันการนวดแป้งลีลา , การจับเส้นขนมจีนลีลา , การแข่งขันทำน้ำยาปลา , น้ำยาป่า , น้ำยาแกงไก่ , น้ำยาแกงเขียวหวานไก่ และน้ำยาหวาน เป็นต้น

 

พร้อมชมคอนเสิร์ตฟรีทุกคืน


 

 

 

 

 

 

 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.