เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รร.ร่มเกล้า ร่วมแสดงความอาลัย "พล.อ.เปรม"


31 พ.ค. 2562, 18:06รร.ร่มเกล้า ร่วมแสดงความอาลัย "พล.อ.เปรม"
เวลา 14.00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่โรงเรียนร่มเกล้า ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รองประธานมูลนิธิติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ นักเรียน ข้าราชการและประชาชนที่รักและเคารพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมไป เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่ผู้ที่เคารพรักและศรัทธาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคณะครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนร่มเกล้า และชาวอำเภอโคกศรีสุพรรณ

ผวจ.สกลนคร ได้อ่านคำกล่าวแสดงความอาลัยว่า พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ นอกจากท่านจะเป็นบุคคลสำคัญของชาติ เป็นบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั้ง 2 รัชกาล ทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานองคมนตรี และเป็นบุคคลสำคัญที่ประชาชน ให้ความเคารพอย่างสูงยิ่ง ท่านยังมีคุณูปการสำคัญยิ่ง แก่โรงเรียนร่มเกล้า และชาวอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ท่านเป็นผู้สนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เรื่องการก่อตั้งโรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร  1 ใน 12 โรงเรียนทั่วประเทศ

40 กว่าปีที่ผ่านมา พื้นที่แห่งนี้ เคยเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ แวดล้อมไปด้วยภยันตราย จากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และขาดโอกาสทางการศึกษา แต่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล ซึ่งกอรปไปด้วยพระเมตตา มีพระประสงค์ให้เด็ก และเยาวชนในท้องถิ่นแห่งนี้ ได้รับโอกาสทางการศึกษา ด้วยน้ำพระราชหฤทัย ทำให้พื้นที่แห่งนี้ มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ได้ประกอบสัมมาอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยแท้

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ นอกจากจะเป็นผู้สนอง พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9) เรื่องการก่อตั้งโรงเรียนร่มเกล้าแล้ว ยังเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิติณสูลานนท์ ให้ทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า เป็นประจำทุกปีและผู้สร้างแหล่งเรียนรู้ อาคาร มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อีกด้วย มีความเคารพรัก ความผูกพัน เปรียบเสมือนคุณพ่อ ของลูกๆ โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร ทุกคน

นับได้ว่า พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เป็นปูชนียบุคคล เป็นบุคคลแบบอย่าง ที่มีคุณงามความดี มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เป็นคุณพ่อ ที่ลูกๆ ร่มเกล้า ชาวอำเภอโคกศรีสุพรรณ และอำเภอใกล้เคียง รัก ศรัทธา และขอเทิดเกียรติไว้ ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง จะจดจำนำคำสอนอันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ใส่ใจ นำไปใช้เสมอ ว่า “ทุกคนเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน” ขอเชิญชวนทุกท่าน ได้ร่วมกันแสดงความอาลัย รำลึกถึงคุณงาม ความดี ของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

 

 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.