วันที่ 22 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ยืนยัน ! สถานการณ์น้ำจังหวัด มีพอสำหรับอุปโภคบริโภค ทั้งน้ำประปา-เกษตรกรรม


30 ม.ค. 2563, 16:49โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ยืนยัน ! สถานการณ์น้ำจังหวัด มีพอสำหรับอุปโภคบริโภค ทั้งน้ำประปา-เกษตรกรรม
          ผู้สื่อข่าว รายงานว่า วันนี้ (30 มกราคม 2563) เวลา 11.00 น. ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญ นายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยนายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ได้ทำการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ พร้อมทั้งเครื่องจักร, เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเตรียมรับภัยแล้ง ปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
                                           
          ตอนนี้ได้เข้าสู่ภาวะฤดูแล้ง ทางสำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานมีหน้าที่กำกับ, ติดตามเรื่องน้ำ และรวมถึงแนวโน้มของพื้นที่ที่จะประสบภาวะขาดแคลนที่ต้องเฝ้าระวัง โดยมีเขตรับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, ยโสธร, มุกดาหาร และนครพนม เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทราบ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ซึ่งจะทำให้ผ่านฤดูแล้งไปได้ด้วยดี

 

           สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยปริมาณน้ำฝนสะสมในปี พ.ศ. 2562 มีมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี 444 มิลลิเมตร และมากกว่าปี พ.ศ.2561 308 มิลลิเมตร เนื่องจากอิทธิพลของพายุที่พัดเข้ามา ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์, อ่างเก็บน้ำร่องน้ำทรัพย์, อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน และอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท มีปริมาณน้ำเต็มความจุ 100% ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 26.45 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงขอยืนยันว่าในเขตชลประทาน มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค การประปาส่วนภูมิภาคอำนาจเจริญ และเกษตรกรรมอย่างแน่นอน

 


          นอกจากนี้ นายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และยังให้เจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือรับภัยแล้ง นอกเขตพื้นที่ชลประทาน ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.