วันที่ 5 เม.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ผู้ว่าฯอุดร" ชี้แจงแผนรับมือไวรัสโคโรนาในสนามบิน


31 ม.ค. 2563, 13:45"ผู้ว่าฯอุดร" ชี้แจงแผนรับมือไวรัสโคโรนาในสนามบิน
วันนี้ (31 ม.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึงกรณี การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ที่ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีการพบผู้ป่วยในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเป็นระดับ 3 เพื่อให้การติดตามสั่งการ และการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะให้ความสำคัญกับการคัดกรอง เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง และ

มีอาการเข้าข่ายน่าสงสัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

 โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้ ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรานี้ ร่วมกับ นายกำแห สายวิภู ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี พันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และแพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี ประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงานๆ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าอากาศยานอุดรธานี เพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน ในด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสนามบินนานาชาติอุดรธานี ให้มีความพร้อมในการคัดกรองและ เฝ้าระวังครอบคลุมทุกด้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ประชุมมีมติในประเด็นหลัก คือ ให้สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานีเป็นผู้รับผิดชอบ ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง ในบริเวณท่าอากาศยานทั้งขาเข้า - ขาออก ส่วนสถานการณ์ปัจจุบัน การท่าอากาศยานอุดรธานี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานีจะรับผิดชอบสนับสนุนด้านวัด อุปกณ์การดำเนินงาน หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง สสจ.อุดรธานี และรพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จะเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติม

 


ด้านกำลังคน สสจ.อุดรธานี และ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จะเป็นฝ่ายสนับสนุนเจ้าหน้าที่ กำลังพลในการปฏิบัติงานที่ด่านควบคุมป้องกันโรคฯ ด้านระบบการส่งต่อ กรณีพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค จะนำเข้าจุดซักประวัติเพิ่มเติม ณ ห้อง CIQ อาคาร A และส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษา ณ โรงพยาบาลอุดรธานี พร้อมมอบหมายให้ นายแพทย์ปิยะวัตร ตุงคะโสภา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นำทีมจาก สสจ.อุดรธานี รพ.อุดรธานี รพ.ค่ายประจักษ์ฯ และ สคร.8 อุดรธานี ตรวจเยี่ยม ประเมินและให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น และจัดกิจกรรม"จิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่" และตรวจเยี่ยมด่านควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ณ สนามบินนานาชาติอุดรธานี ต่อด้วยเปิดกิจกรรม ณ ตลาดสดบ้านโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีต่อไป

 

 Recommend NewsMOST POPULAR

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.