วันที่ 26 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาหลวง-พวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพ "นางจุฑารัตน์" เหยื่อกราดยิงโคราช


11 ก.พ. 2563, 20:23

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาหลวง-พวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพ "นางจุฑารัตน์" เหยื่อกราดยิงโคราชวันนี้ (11 ก.พ.63) เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพ นางจุฑารัตน์ ลิมป์สิริวรรณ อายุ 59 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการประกอบพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา ที่วัดนักบุญอันนา ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร


ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ยังได้มอบถุงพระราชทานและกระเช้าพระราชทาน ให้แก่บุตรของผู้เสียชีวิต โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน และครอบครัวผู้เสียชีวิตร่วมพิธี

นางจุฑารัตน์ ลิมป์สิริวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2501 สมรสกับนายมงคล เล็กประเสริฐ มีบุตรชาย 2 คน คือ นายสันติ เล็กประเสริฐ อายุ 41 ปี นายภูริพงศ์ เล็กประเสริฐ อายุ 38 ปี ผู้เสียชีวิตประกอบอาชีพค้าขาย มีความตั้งมั่นในอาชีพการงานที่ทำ ซึ่งนางจุฑารัตน์ ลิมป์สิริวรรณ เสียชีวิตลงด้วยเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สิริอายุได้ 61 ปี

สำหรับศพของนางจุฑารัตน์ฯ นั้น จะตั้งบำเพ็ญพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนาไปจนถึงวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ประกอบพิธีมิสซาปลงศพ เวลา 11.00 น. ประกอบพิธีวางดินพระราชทาน ณ สุสานวัดนักบุญอันนา ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.