วันที่ 24 ม.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"หมอภาคย์-บัวขาว" เตรียมวัดความแข็งแกร่ง พัฒนาขีดความสามารถในการพร้อมรบ


14 ก.พ. 2563, 13:56"หมอภาคย์-บัวขาว" เตรียมวัดความแข็งแกร่ง พัฒนาขีดความสามารถในการพร้อมรบ
เป็นสิ่งที่น่าจับตาอย่างมาก เมื่อพันเอกนายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุน เจ้าของฉายา "หมอที่แกร่งที่สุดในปฐพี" ต้องมาเจอกับร้อยตรีบัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยชื่อดังก้องโลก ปฏิบัติการร่วมกันในภารกิจ การทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ ARMY COMBAT READINESS PHYSICAL TEST: ACRPT ซึ่งการเทรนนิ่งแบบใหม่ จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการพร้อมรบให้มากยิ่งขึ้น โดยจะนำมาใช้แทนการทดสอบร่างกายแบบเดิม โดยมีการทดสอบทั้งหมด 6 ท่า ประกอบด้วย

1) Maximum Deadlift (MDL) งอเข่าครึ่งนั่งยกน้ำหนักจากท่างอเข่า 3 ครั้ง
2) Standing Power Throw (SPT)
3) Hand Release Push-up-arm extension (HRP)
4) Sprint-Drag-Carry (SDC) วิ่งวิบาก
5) Leg Tuck (LTK) ดึงข้อยกเข่า
6) 2k Run (2KR) วิ่งตัวเปล่าระยะทาง 2 กิโล
 กองทัพบกจะใช้ในการทดสอบร่างกายของกำลังพลหน่วยรบ โดยนำร่องให้มีการฝึกซ้อมในหน่วยกำลังรบ ในเดือนมีนาคม ในระดับกองทัพภาค และจัดแข่งขันระดับกองทัพบก ในเดือนเมษายน 2563

จากการที่กองทัพบกได้มีการวางแผนการจัดการแข่งขันการทดสอบร่างกายแบบใหม่ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจแก่กำลังพล และหน่วย สามารถนำไปใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมสมรรถนะร่างกาย และจิตใจให้พร้อมทุกสถานการณ์ สามารถติดตามได้ในเร็ว ๆ นี้ 
 
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.