เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขต 17 ลงพื้นที่ติดตามงาน จ.เพชรบูรณ์


20 ก.พ. 2563, 17:39ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขต 17 ลงพื้นที่ติดตามงาน จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ลงพื้นที่ติดตามงานจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสามิตร์ เครือคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามกิจกรรม/โครงการยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

 

 

 ในการนี้ นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แนะแนวทางการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ 4 ประเด็น คือ 1. เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 2. การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโคก หนอง นา โมเดล 3. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 4. การดำเนินงานทุนชุมชน (กข.คจ. และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2)

 

 


และเวลา 11.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ลงพื้นที่ติดตามงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า โดยมีนายสุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลของอำเภอหล่มเก่า ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมในไตรมาส 3-4 นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนุจรีย์ฟาร์ม บ้านโจะโหวะใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามผลและให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนุจรีย์ฟาร์ม
http://phetchabun.cdd.go.th/2020/02/20/phetchabun001-18

 

 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.