เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"รมว.กระทรวงพลังงาน" ตรวจเยี่ยมโครงการด้านพลังงานทดแทน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร


7 มี.ค. 2563, 13:04"รมว.กระทรวงพลังงาน" ตรวจเยี่ยมโครงการด้านพลังงานทดแทน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
วันนี้ 7 มี.ค. 63 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมสุรสีห์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการใช้พลังงานของพื้นที่ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

 

ก่อนที่จะได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปยังโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการใช้พลังงานของพื้นที่บ้านไล่โว่ และพบปะ ผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ผู้นำชุมชน คณะครูนักเรียน และประชาชนบ้านไล่โว่ พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึง

 

จากนั้น ได้เยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และลงพื้นที่บริเวณลำห้วย ข้างหมู่บ้านไล่โว่ ซึ่งเป็นบริเวณที่เตรียมไว้สร้างเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

 

สำหรับพื้นที่ตำบลไล่โว่ ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนส่วนใหญ่กระจัดกระจายอยู่ในเขตห่างไกล มีความทุรกันดาร ไม่มีไฟฟ้าใช้ ทางหน่วยราชการจึงจัดให้มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขึ้นเพื่อการใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในหมู่บ้าน แต่ประสบปัญหาคือในช่วงฤดูฝน แสงแดดส่องไม่เต็มที่ ไฟฟ้าที่ผลิตได้ไม่มีความเสถียร ทำให้เกิดโครงการสร้างระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำควบคู่ไปด้วยเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าในฤดูฝน

 
 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.