เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พช.เพชรบูรณ์ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563


9 มี.ค. 2563, 15:22พช.เพชรบูรณ์ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563
วันนี้ ( 9 มี.ค.63 ) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวสันต์ ศรีจุดานุ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ 11 อำเภอ และนักวิชาพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับการตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 เขตตรวจราชการที่ 17,18 เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก 

โดยนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพบปะและให้แนวทางการบริหารงานเชิงบูรณาการ Change for Good เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.