วันที่ 7 เม.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsอ.เรนนี่ เผยคำสอน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้มีญาณบารมีอันแก่กล้า


14 มี.ค. 2563, 14:12อ.เรนนี่ เผยคำสอน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้มีญาณบารมีอันแก่กล้า
 

อ.เรนนี่ ช่องส่องผี ได้โพสต์ข้อความระบุว่า  เรนได้มีโอกาส พบบทความดีๆ เป็นคำสอนของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์สายปฎิบัติ เรื่อง นรกภูมิ ท่านเป็นพระอริยะสงฆ์ เกจิสายปฎิบัติ ผู้มีญาณบารมีอันแก่กล้า เป็นครูบารอาจารย์ ที่เรนเคารพ และศรัทธา อีกหนึ่งท่านนะคะ

เราทั้งหลายนี้ ต่างเกิดมาด้วยบุญและบาป หากเรามีบุญติดตามมาพอในชาติภพนี้ เราจึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เพื่อจะได้มี มีสติปัญญา ใช้นำทางในการสร้างบุญกรรม เสริมต่อไป แต่หากแล้วไซร้ บุญที่ตามมา มีน้อยจนถึงไม่มี การที่จะกำเนิดในภพชาตินี้ ก็จะเป็นเหล่าเดรัจฉาน เกิดมา ใช้กรรมเก่า เพื่อการสิ้นลง รอกำเนิดในชาติภพใหม่จนครบวาระ ดังท่านทั้งหลายทราบอยู่นั้นว่า ผู้ที่ได้จะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว นั้น เส้นทางชีวิตจะสุขหรือทุกข์นั้น ขึ้นอยู่กับ บุญหรือกรรมเก่าที่ตามมา อยู่ที่ว่า บุญมาก หรือ บุญน้อย กรรมมาก หรือ กรรมน้อย เป็นตัวกำหนดการดำเนินชีวิต ของตัวเราในชาติภพนี้ หากชีวิตเราสบาย สุขสมบริบูรณ์ด้วยปัจจัยทั้งสี่ ทุกประการ แสดงถึงบุญเก่ามีมาก แต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะ สร้างบุญ เสริมบุญเก่าต่อ เพราะหาก ระเริงใน กิเลสและความสดวกสะบาย จนเสบียงบุญเก่าลดน้อยลง กรรมก็อาจจะส่งผลให้ชีวิตที่เคยมี กายกลัยเป็นไม่มี ก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นแล้ว จะ ใช้ชีวิตในทุกวัน อย่างไม่ประมาท
แต่ หากผู้ใดแล้วไซร้ เกิดมาลำบาก ยากแค้น อาบเหงื่อต่างน้ำ ดิ้นรนทำมาหากินเพื่อตัวรอดและครอบครัวรอด นั้น ก็จงอย่าน้อยใจโชคชะตาไปใย ชีวิตหนึ่งชาตินี้เกิดมา ต้องสู้ ต้องดิ้นรน เป็นเพราะ เสบียงบุญเก่าเรามาน้อย ชีวิตเลยลำบากกว่าผู้อื่น แต่จงคิดดีเข้าไว้ เพียงตัวเรานั้น ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไซร้ จงคิดอย่างเป็นสุขติ มันดีเท่าไหร่แล้ว ที่ชาตินี้ เราเกิดมาเป็นมนุษย์ ได้รู้ ได้เข้าใจ สัจธรรมของชีวิตมากกว่า ได้สร้างได้ทำบุญ บุญเพิ่ม ด้วยเจตนาที่จะ ต้องการที่จะพ้นทุกข์นั้น และที่เราต้องทุกข์แบบนี้ ส่วนนึงเป็นกรรมเก่า ที่ติดตามผลมา อีกส่วน เป็นกรรมร่วมเผ่าพันธุ์ที่เราต้องได้โคจรมาพบกัน เพียงเจ้านั้นมี สติ เข้าใจ ปล่อยวาง ทำทุกวันให้ดีที่สุด ทำแค่พอกำลังเรา ไหว ไม่ทำจนไปเบียดเบียนกายสังขารเรามากจนเกินไป หรือ ไม่ทำจนไป สร้างกรรมให้กับผู้อื่น และก็ไม่ลืมที่จะหมั่นสร้างบุญ เสริมบารมีให้ตน ตอนนี้เรายังคงทุกข์ แต่หากวันหนึ่งเรา มีบุญหนุนเพิ่มมากพอ ชีวิตท่านก็จะสุขขึ้นคติธรรม
หากเรามีแล้ว ก็จงอย่าลืมตัวลืมวาสนา
โดยลืมสร้างคุณงามความดี
เสริมต่อภพชาติของเรานี้ ที่เป็นมนุษย์ให้ดีขึ้นไป
เพราะหาก ลืมแล้วไซร้ บุญเก่าลดลง กรรมที่ตามมาถึงเวลาทวงหนี้ ชีวิตที่ดี กํจะเปลี่ยนแปลงและ
กลับกลายหายไปเป็นชาติที่ต่ำทรามไปเลยก็ได้
เพราะ กรรมดี กรรมชั่ว นั้น
เรามีทางสร้าง ได้เช่นเดียวกับทุกผู้ ทุกคน

 


 

 

ที่มา อ.เรนนี่ ช่องส่องผี-เพจRecommend NewsMOST POPULAR

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.