วันที่ 7 เม.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
"เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ" พระราชทานเครื่องมือแพทย์ ราชทัณฑ์ปันสุข 4 เรือนจำ ห่วงใยสุขภาพผู้ต้องขัง


18 มี.ค. 2563, 09:38

"เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ" พระราชทานเครื่องมือแพทย์ ราชทัณฑ์ปันสุข 4 เรือนจำ ห่วงใยสุขภาพผู้ต้องขังเมื่อเวลา 14.04 น. วันที่ 17 มีนาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับเรือนจำกลางสมุทรปราการ เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำกลางบางขวาง และทัณฑสถานหญิงกลาง ที่เรือนจำกลางสมุทรปราการ โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายณรัช อิ่มสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ, นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม , พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ,พันตรีรัฐกฤษ ใจจริง ผู้บัญชาการเรียนจำสมุทราปราการ และคณะกรรมการโครงการฯ เฝ้ารับเสด็จ


การนี้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รองประธานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กราบทูลรายงาน จากนั้น พระราชทานเครื่องมือแพทย์ แก่ผู้บัญชาการเรือนจำสมุทรปราการ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง และผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง จากนั้น พระราชทานรถเอ็กซเรย์ แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี, พระราชทานหนังสือเพื่อใส่ในมุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ปันสุขแก่หัวหน้าสถานพยาบาลเรือนจำกลางสมุทรปราการ, หัวหน้าสถานพยาบาลเรือนจำกลางคลองเปรม หัวหน้าสถานพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง และหัวหน้าสถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงกลาง พระราชทานวีดิทัศน์ แก่ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ 4 แห่ง พร้อมกันนี้ พระราชทานเจลพระราชทานจากโครงการส่วนพระองค์ พระราชทานของที่ระลึก ให้ผู้สนับสนุนโครงการ

 

ต่อจากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแดน 6 ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังป่วย ผู้ต้องขังชรา และพิการ และทอดพระเนตรการสาธิตต่างๆ การนี้ ทรงมีรับสั่งกับผู้ต้องขังป่วยว่า “ขอให้หายเร็วๆนะคะ รักษาสุขภาพ ทำความสะอาด เป็นกำลังใจให้ ขอให้หายเร็วๆ” พร้อมกันนี้ ทรงมีรับสั่งกับเจ้าหน้าที่ว่า “บริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างดี” จากนั้น เสด็จไปโรงพยาบาลบางบ่อ ทอดพระเนตรภายในห้องเรือนทัณฑ์ปันสุข พระราชทานถุงพระราชทานให้ผู้ต้องขังที่มาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลบางบ่อ และเสด็จกลับ

 

ทั้งนี้ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทรงริเริ่มโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ ประกอบด้วยการพระราชทานเครื่องมือแพทย์ การเพิ่มศักยภาพของผู้ต้องขังเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ รวมทั้งพัฒนาเรือนจำให้ถูกสุขลักษณะ การให้ความรู้กับผู้ต้องขัง วางเป้าหมายในระยะแรกไว้ในเรือนจำขนาดใหญ่ 25 แห่ง โดยเรือนจำกลางสมุทรปราการ นับเป็นเรือนจำที่ 25

ที่มา : NewsNBT THAILAND


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.