วันที่ 7 เม.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsนำร่อง! "บิ๊กแดง" กำชับกำลังพล 7 ข้อ สั่งเคอร์ฟิวทบ.ห้ามออกนอกบ้านหลัง 3 ทุ่ม


25 มี.ค. 2563, 13:47นำร่อง! "บิ๊กแดง" กำชับกำลังพล 7 ข้อ สั่งเคอร์ฟิวทบ.ห้ามออกนอกบ้านหลัง 3 ทุ่ม
วันนี้ ( 25 มี.ค.63 ) เพจเฟซบุ๊ค Wassana Nanuam ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ได้เปิดเผยว่า พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ออกคำสั่ง 7 ข้อ โดยหนึ่งในนั้นได้มีคำสั่งให้กำลังพลไม่ออกนอกหน่วย กลับเข้าบ้านก่อน 21.00 น. ยกเว้นได้รับอนุญาต โดยข้อความทั้งหมดมีดังนี้

“บิ๊กแดง”สั่ง 7 ข้อ รับช่วง สถานการณ์ ใช้พรก.ฉุกเฉิน สั่ง เคอร์ฟิวทหาร ให้กลับหน่วยก่อน 21.00 น. และห้ามออกจากหน่วย และห้ามนำคนอื่นมาพักด้วย ห้ามออกต่างจังหวัด..คัดกรองเข้ม ทุกคนที่เข้าหน่วย ใช้กองรักษาการเป็นจุดคัดกรอง และให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ศอฉ..CoViD อย่างเคร่งครัด เตรียมกำลังทหาร-แพทย์ พร้อม สนับสนุน ศอฉ./ชวน พลทหาร ที่จะปลด เมย. นี้ สมัครใจเป็นพลทหารต่อ หากกลับบ้าน ไม่มีงานทำ จูงใจให้ ได้สิทธิ์ เข้า รร.นายสิบ ทบ.

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. กล่าวในที่ประชุมทบ. ผ่านระบบVTC ทั่วประเทศ ว่า ทบ. มีกำลังพลติดเชื้อ CoViD-19 รวม5 นาย และกักตัว 238 นาย

ทั้งนี้หลัง รัฐบาล ประกาศ สถานการณ์ ใช้ พรก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่ 26 มีค.2563 นั้น .ทบ มีหน้าที่เตรียมกำลังพล บุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือยุทโธปกรณ์ ในการสนับสนุนรัฐบาล และ ศอฉ.

แต่จากการแพร่ระบาด จึงทำให้หารเตรียมพร้อมของกำลังพล สูงสุด พิทักษ ปกป้อง กำลังพลของทบ. ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพโดยสั่งการ 7 ข้อ
1.การพักอาศัย ของกำลังพล และไม่ออกนอกหน่วย กลับเข้าบ้านก่อน21.00 น. หากจำเป็นต้องขออนุมัติ ผบ.หน่วย และ ห้ามไม่เอาคนนอกมาพัก ยกเว้นได้รับอนุมัติจาก ผู้พัน และทำตามมาตรการของ สธ. และ ฝึกในที่ตั้ง ใช้มาตรการเดียวกัน ส่วน ฝึกนอกหน่วย ให้ยึดมาตรการคัดกรองของสธ.

2.ไม่เดินทางข้ามจังหวัด เว้นไปราชการ และสับเปลี่ยนกำลังเท่านั้น. ยกเว้น กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน ให้ขออนุมัติ ผู้บังคับบัญชา

3 .ปรับสถานที่ของหน่วยให้เกื้อกูล ไม่เเออัด เตรียมที่กักผู้กลับจากลาพัก

4. ขอให้หน่วย รักษาวินัย social distance ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร ใช้ของส่วนตัว แบ่งผลัดรับประทานอาหาร และ กิจกรรมที่รวมตัวกัน ยึดมาตราการที่สั่งการเดิม

5 งดปล่อย ให้ทหารกองประจำการ ลาพักกลับบ้าน. แต่ให้จัดทหารเยี่ยมญาติได้ แต่ต้องมีมาตรการคัดกรองตามมาตรการของ สธ. เพื่อพิทักษ์กำลังพล

6 .ให้ กองรักษาการ​ เป็นจุดคัดกรอง คนเข้าหน่วย ที่วัดอุณหภูมิ​ เจลเเอลกอฮอล์. กำลังพล ทุกนาย ใส่หน้ากากและบันทึกการเข้าออก อย่างเคร่งครัด

7 ผบ.หน่วยทุกระดับอยู่หน่วยกับลูกน้อง ในหน่วย อย่างใกล้ชิด หากขัดคำสั่ง มีผบต่อการโยกย้าย ให้ ดูแล กำลังพล และ น้องๆ พลทหาร 1.2 แสนนาย

คำสั่งนี้ มีผล 25 มีค 2563 ถึง 23 เมย 63 ทั้งนี้ห่วงใยพลทหารประจำการที่จะปลดประจำการ เมย. ให้ สมัคร เป็น พบทหารต่อ และมีโอกาส เข้าเป็น นักเรียนนายสิบ

ส่วนคนที่จะปลด เมย. ก็ขอขอบคุณ ที่มาช่วยประเทศชาต้ แต่ขอให้ตรวจสอบว่า มีงานรองรับ หรือไม่ ให้ ทบ ฟังคำสั่งของศอฉ อย่างเคร่งครัด จนกว่า จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


 

MOST POPULAR

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.