วันที่ 7 เม.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
สมเด็จพระสังฆราช นำคณะสงฆ์สวดมนต์ ปัดเป่าโรคระบาด เป็นขวัญ กำลังใจแก่ปชช.-ประเทศชาติ


26 มี.ค. 2563, 08:32

สมเด็จพระสังฆราช นำคณะสงฆ์สวดมนต์ ปัดเป่าโรคระบาด เป็นขวัญ กำลังใจแก่ปชช.-ประเทศชาติสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช รายงานภาพบรรยากาศ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดราชบพิธ ทรงเป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล เป็นขวัญ และกำลังใจแก่ประเทศชาติ และประชาชน ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 (COVID-19)

ในการนี้ คณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรได้เจริญพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน©2018 ONBNEWS. All rights reserved.