วันที่ 7 เม.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsโควิดพ่นพิษ ! ผู้ประกอบการโร่ยื่นหนังสือต่อ "ผู้ว่าฯโคราช" ขอความช่วยเหลือ หลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก


26 มี.ค. 2563, 09:38โควิดพ่นพิษ ! ผู้ประกอบการโร่ยื่นหนังสือต่อ "ผู้ว่าฯโคราช" ขอความช่วยเหลือ หลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 25 มี.ค. 63 ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา  กลุ่มวิชาชีพช่าง จ.นครราชสีมา นำโดย นาย สมยศ พัดเกาะ  และกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย จ.นครราชสีมา นำโดย นายพิธา เสือเขียว  ได้เดินทางมายืนหนังสือกับนายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อยื่นข้อเรียกร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของ  เชื้อไวรัส COVID – 19   

ด้านนายสมยศ พัดเกาะ  ตัวแทนกลุ่มวิชาชีพช่าง จ.นครราชสีมา  กล่าว่า วันนี้ตนเองได้มายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 ได้ส่งผลให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนัก และรัฐบาลเองก็ได้ออกนโยบายให้ความช่วยเหลือทุกภาคส่วนตามที่ปรากฏเป็นข่าว ดังนั้นทางกลุ่มวิชาชีพ  ซึ่งประกอบไปด้วยผู้รับเหมาทุกวิชาชีพช่าง  ยังคงเห็นว่าทางกลุ่ม ควรจะสะท้อนปัญหาจากนโยบายที่ทางภาครัฐบาลได้นำออกมาใช้  เพื่อให้รัฐบาลนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น  โดยทางกลุ่มมีข้อเรียกร้องเพิ่มเติมดังนี้   

1)  ขอให้ท่านติดต่อกับสถาบันการเงินเช่นธนาคารและไฟแนนซ์  เพื่อให้หยุดพักชำระหนี้  ทั้งเงินต้นและเงินดอกเบี้ยไว้ก่อน เพื่อให้ลูกค้านำเงินที่ต้องส่งไปเลี้ยงชีพ   

2) ผู้รับเหมารายย่อย ที่มีปัญหามาก  ขอให้ท่านช่วยประสานงานกับผู้ว่าจ้างให้ช่วยเหลือ  เช่นการจ่ายเงินที่ค้างจ่ายและไม่คิดค่าปรับที่งานล่าช้า   

3)  ขอให้ท่านจัดโรงทานเป็นการถาวร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน  โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีคนตกงานจำนวนมาก   

4) ขณะนี้มีคนที่ขาดรายได้เป็นจำนวนมาก  จังหวัดควรมีกองทุนเยียวยา เช่นค่าเลี้ยงดูบุตร ค่าเช่าบ้านค่าอาหาร   

5 )  ขอให้ผู้ว่าจัดหน้ากากให้คนในชุมชนได้ครบทุกคนด้วย   ถ้าจะให้นโยบายของท่านที่ว่าคนโคราชต้องใส่หน้ากากทุกคน   ต้องแจกให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์คือ 1.6 ล้านชิ้น    

6) อสม . น่าเห็นใจมากออกไปตามกลุ่มเสี่ยงจาก  กทม. ถูกดุด่าน่าสงสารท่านต้องช่วยคุ้มครองและให้กำลังใจจังหวัดนครราชสีมาด้วย

 

 

 ด้านนายพิธา เสือเขียว ตัวแทนจากผู้ประกอบการรายย่อย  จังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า  เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตตามที่ท่านได้ทราบดีอยู่   แล้วมหันตภัยร้ายครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม   ซึ่งทำให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน รัฐบาลเองก็ได้ออกมาตรการนโยบายความช่วยเหลือ   โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาเป็นลำดับ    แต่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยยังคงมีความกังวลใจในเรื่องของความช่วยเหลือ ที่ยังไม่ครอบคลุมการแก้ปัญหา  ทางกลุ่มจึงมีความประสงค์ที่จะขอยื่นข้อเรียกร้องบางประการเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้    

1)  ขอให้จังหวัดทำการสำรวจร้านค้าในจังหวัดที่ปิดร้าน  และแจ้งต่อสาธารณะ  และต่อรัฐบาลโดยด่วน   

2)  ขอให้ท่านติดต่อกับสถาบันการเงิน  เช่นธนาคารและไฟแนนซ์ เพื่อให้หยุดรับค่างวดไว้ก่อน  เพื่อให้ลูกค้านำเงินที่ต้องส่งไปเลี้ยงชีพก่อน    3)  ขอให้จังหวัดประสานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรับสมัครงานชั่วคราว  เช่นมาทำหน้ากากมาพัฒนาชุมชน  เพื่อให้คนตกงานได้มีเงินเลี้ยงครอบครัว   4)  ขอให้ท่านจัดโรงทานเป็นการถาวรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน  โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก   5 )  ขณะนี้คนที่ขาดรายได้เป็นจำนวนมาก  จังหวัดควรมีกองทุนเยียวยา  เช่นค่าเลี้ยงดูบุตร   ค่าเช่าบ้าน  และค่าอาหาร    

6)  จังหวัดต้องมีหน่วยตรวจ แบบสแกนทุกพื้นที่ว่าใครมีไข้และเป็นกลุ่มเสี่ยง   อาจจะใช้งบจ้างเพื่อให้ทุกคนมีรายได้และทำการอบรมก่อนทำงาน

 
Recommend NewsMOST POPULAR

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.