วันที่ 7 เม.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง งดการเผาในที่โล่ง ใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้าน !


26 มี.ค. 2563, 10:03ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง งดการเผาในที่โล่ง ใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้าน !
สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ เวลา 09.00 น. พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีส้ม 12 พื้นที่ (คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีแดง 7 พื้นที่ (คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีเขียว 4 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี) และพื้นที่สีเหลือง 2 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง)
ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 27 – 223 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)

กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/webV2 และแอพลิเคชั่น Air4Thai และสามารถติดตามข่าวสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้ทาง www.pcd.go.thทั้งนี้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า 9 จังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ อาทิ ระดมสรรพกำลังลาดตะเวนและดับไฟ จัดทำแนวกันไฟและบริหารจัดการเชื้อเพลิง ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม
Recommend NewsMOST POPULAR

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.