เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ รับหน้ากากอนามัยจากกระทรวงมหาดไทย 14,000 ชิ้น เตรียมแจกจ่ายกลุ่มเสี่ยง


1 เม.ย. 2563, 14:26ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ รับหน้ากากอนามัยจากกระทรวงมหาดไทย 14,000 ชิ้น เตรียมแจกจ่ายกลุ่มเสี่ยง
วันที่ 1 เม.ย. 63 ที่บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รับหน้ากากอนามัย จำนวน 14,000 ชิ้น ตามที่กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย ให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการ เพื่อนำไปมอบให้กับกลุ่มเสี่ยง  ได้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด/สัมผัสผู้ป่วย ในหมู่บ้าน/ชุมชน อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เช่น สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานหนังสือเดินทาง ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานทำความสะอาดและเก็บขยะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจุดตรวจ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยยังไม่ได้แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบให้ทุกอำเภอหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อมารับหน้ากากอนามัยนำไปแจกจ่าย ซึ่งจากนี้จังหวัดเพชรบูรณ์จะได้รับ หน้ากากอนามัย จำนวน 14,000 ชิ้น จากกระทรวงมหาดไทยในทุกๆ วัน
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.