เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"เพชรบูรณ์" Kick off ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร


9 เม.ย. 2563, 12:22"เพชรบูรณ์" Kick off ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายวสันต์ ศรีจุดานุ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, นางอรทัย จันทร์ผ่อง หน.กลุ่มงานส่งเสริมฯ, นายสามิตร์ เครือคำ หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ, นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มหลัก และนักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม Kick off ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านพักพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่บ้านซิตี้โฮม ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ข้าราชการ กลุ่ม องค์กร/เครือข่าย และประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ปลูกผักเผื่อแผ่ สร้างสุขในครัวเรือน”

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.